© Copyright 2021 DONA-TECHNO - Công ty cổ Phần Phát triển Công nghệ Sinh học
Địa chỉ: 557 đường 21/4, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại: +84.251.3879281 - Fax: +84.251.3870062 - Email: donatech@gmail.com
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3600275932; Cấp ngày: 23/2/2013; Nơi cấp: Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai