:: D O N A - T E C H N O ::
 
 

Địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

557 đường 21 tháng 4, phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
Số điện thoại văn phòng công ty 0251.3877261; 0251.3870999
Số điện thoại tư vấn kỹ thuật 0251.3879281.
Số điện thoại đặt mua hàng: 0983 544 356 (Anh Hiệp)
Số điện thoại đường dây nóng về tư vấn kỹ thuật: 01 626 434 434
Số fax văn phòng công ty: 0251.3870062
Email: donatech@gmail.com

Người gửi

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Chủ đề

Nội dung: