:: D O N A - T E C H N O ::

SỬ DỤNG THUỐC AGRIFOS 400 PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH DO NẤM PHYTOPTHORA GÂY HẠI TRÊN CÂY:
MÃNG CÂU XIÊM - NA - NHÃN - VẢI - BƯỞI - MÍT - TÁO - XOÀI - SAPÔ (HỒNG XIÊM)
HỒNG - DỪA - CAU - CỌ DẦU - ĐIỀU - CA CAO - GIÓ BẦU ...

Ưu điểm của thuốc AGRI-FOS 400
- AGRI-FOS 400 không để tồn dư độc hại trong nông sản nên có thể thu hoạch ngay sau khi phun thuốc 1 ngày.
- AGRI-FOS 400 có độ độc thấp nhất trong các nhóm độc (nhóm 4) với chỉ số LD50 5.000 mg/kg thể trọng.
- AGRI-FOS 400 không bị kháng thuốc.
- AGRI-FOS 400 an toàn cho người sử dụng và thân thiện với môi trường.

1. Bệnh thối rễ, thối thân, xì mũ, khô cành, khô ngọn, vàng lá

a. Phòng bệnh

Pha nông độ 0,5% (80ml thuốc / bình 16 lít nước), phun định kỳ mỗi tháng kết hợp với tiêm vào thân cây theo nồng độ 1 thuốc / 1 nước. Liều lượng tiêm: 2ml dung dịch thuốc đã pha cho mỗi 1cm đường kính thân cây. Tiêm làm 3 lần vào đầu, giữa và cuối mùa mưa (nếu cây còn nhỏ thì tưới đều vào bộ rễ.

b. Trị bệnh

Pha nông độ 0,5% (80ml thuốc / bình 16 lít nước), kết hợp với tiêm vào thân cây theo nồng độ 1 thuốc / 1 nước. Liều lượng tiêm: 3ml dung dịch thuốc đã pha cho mỗi 1cm đường kính thân cây. Tiêm làm 3 lần, mỗi lần cách nhau 15 ngày (nếu cây còn nhỏ thì tưới đều vào bộ rễ.

2. Bệnh thối quả

a. Phòng bệnh

Pha nông độ 0,5% (80ml thuốc / bình 16 lít nước), phun vào quả định kỳ 15 ngày một lần phun.

b. Trị bệnh

Pha nông độ 2% (320ml thuốc / bình 16 lít nước), phun vào quả 2 lần, mỗi lần cách nhau từ 3-5 ngày.

Lưu ý:
1. Cây phải đủ nước và bón phân trước khi xử lý thuốc AGRI-FOS 400.
2. Không phun quá nồng độ khuyến cáo.
3. Trong trường hợp cây thiếu nước mà phải phun thuốc thì dùng ở nồng độ 0,1%.
4. Không kết hợp với gốc đồng, 2,4-D,Carbendazim.
5. Nếu phối trộn với chất khác thì cho AGRI-FOS 400 vào sau cùng.
6. Thuốc đã pha thì phải sử dụng hết trong ngày.
7. Thuốc hỗ trợ cây hấp thụ dinh dưỡng, làm tăng năng suất, mẫu mã đẹp tự nhiên.
8. Thuốc an toàn cho con người và môi trường, không cần cách lý khi thu hoạch.